cách nhận diện ứng viên sáng giá

Muốn xin được việc, hãy là một ứng viên trung thực nhất

Việc ghi thêm những kinh nghiệm làm việc ảo cũng sẽ khiến bạn gánh chịu hậu quả. Trường hợp bạn bị nhà tuyển dụng phát hiện là gian dối ngay từ đầu thì cơ Sự trung thực của bạn phải thể hiện ngay trong hồ sơ xin việc hay lúc phỏng vấn. Bạn không thể